Fundamenty pośrednie na pale

Fundamenty pośrednie, a mikropale

Sposoby na wzmocnienie gruntu

fundamenty pośrednie

Dostęp do wolnych gruntów jest dziś coraz mniejszy. Dlatego też budynki i inne konstrukcje stawiane są często w miejscach, które niekoniecznie są do tego całkowicie przystosowane. W wielu przypadkach wymaga tego też sytuacja. Konieczność wybudowania wiaduktu czy innego nasypu w miejscu, gdzie grunt jest słaby, sprawia, że trzeba go wzmocnić. Służą temu fundamenty pośrednie. Czym one są? Mogą to być na przykład kotwy gruntowe lub mikropale wzmacniające grunt.
Fundamenty pośrednie jako wzmocnienie gruntu
Grunt nie zawsze jest przygotowany do tego, aby stanęła na nim dana budowla. Może być on zbyt rzadki lub nie gwarantować odpowiedniej nośności. Co można zrobić w takiej sytuacji? Konieczne jest wzmocnienie gruntu lub też rozprowadzenie ciężaru konstrukcji w inny sposób niż naturalny.

Fundamenty pośrednie, a mikropale

Kotwy gruntowe jaki wybrać?

Wzmocnienie gruntu może się odbywać na kilka sposobów. Służy temu na przykład iniekcja gruntu. Jest to metoda, która służy wprowadzeniu do gruntu materiałów wzmacniających. Najczęściej są to rozmaite mieszanki cementowe. Warto w tym miejscu zauważyć, że istnieją różne odmiany iniekcji gruntowej. W zależności do tego, o jakiej konkretnie metodzie mówimy, fundamenty pośrednie powstają z nieco innych materiałów. Ciekawym przykładem jest jet grouting polegający na zmieszaniu spoiwa z gruntem. W ten sposób powstaje naturalna mieszanka, której wytrzymałość jest zdecydowanie większa od wytrzymałości samego tylko gruntu.

Palowanie i mikropale – konstrukcje wzmacniające

Nieco inną odmianę fundamentów pośrednich stanowią pale i mikropale. Czym one są? Mowa tutaj o konstrukcjach wbijanych w grunt, które częściowo stanowią bezpośrednie wsparcie dla fundamentów. Ponadto, przenoszą one ciężar na głębsze warstwy gruntu.W wielu przypadkach w głębszych warstwach grunt jest wytrzymalszy. Ponadto, dzięki przeniesieniu ciężar rozchodzi się po większej powierzchni, stanowiąc mniejsze obciążenie dla poszczególnych obszarów gruntu. W przypadku palowania bardzo ważne jest głębokie zagłębienie pali lub mikropali, możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *