Wynagrodzenie brutto, a realne zarobki

Wynagrodzenie wyrażone w kwocie brutto często może wprowadzać w błąd. Po odliczeniu wszelkich składek i zaliczek okazuje się bowiem, że realne zarobki są o wiele niższe, niż się spodziewano. Warto zatem znać przelicznik brutto na netto, aby uniknąć rozczarowania.

Składki ubezpieczeniowe

Od wynagrodzenia pracownika odprowadzane są obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Przy niektórych rodzajach umów część z nich nie jest jednak obligatoryjna lub wręcz nie ma możliwości ich opłacania. Podstawowe składki prezentują się następująco:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenia rentowe – 8 proc. podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana

brutto ile to na netto

Jak widać, suma obowiązkowych składek wynosi ponad 40% wynagrodzenia. Niemniej nie oznacza to, że aż tyle należy odjąć od kwoty brutto. Część kosztów pokrywa bowiem pracodawca – z własnych środków. Pracownik opłaca połowę kwoty składki na ubezpieczenie emerytalne oraz całość ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, niezbędne jest też pokrycie niespełna 1/4 składki rentowej. Pracownik w całości płaci za ubezpieczenie chorobowe, natomiast nie ponosi kosztów w związku z ubezpieczeniem wypadkowym.

Brutto – ile to netto

Wysokości danin, jakie pracownik musi odliczyć od wynagrodzenia brutto na netto, są zależne od rodzaju umowy, jaką podpisał z pracodawcą. W Polsce są to:

  • umowa o pracę – objęta obowiązkiem opłacania wszystkich składek oraz podatku dochodowego. W sumie pracownik musi odliczyć od kwoty wynagrodzenia co najmniej około 25%. Trzeba także pamiętać, że pracodawca z racji podpisania umowy o pracę ponosi dodatkowe koszty. Z tego względu, oferowana przez niego stawka wynagrodzenia brutto zapewne będzie niższa, niż miałoby to miejsce w przypadku innego rodzaju umów. Są to niejako koszty niejawne ponoszone z powodu podpisania umowy o pracę.

  • umowa o dzieło – pracownik jest zwolniony z obowiązku opłacana składek ZUS, przez co od kwoty brutto odlicza jedynie zaliczkę na PIT. W przypadku pracy twórczej, z przekazaniem praw autorskich, przysługuje mu prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu. W takim przypadku realna stawka podatkowa wynosi 9%. W pozostałych sytuacjach koszty uzyskania przychodu to zaledwie 20%, przez co podatek dochodowy wynosi 14,4%.

  • umowa zlecenie – kwestia tego typu umów jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż wysokość składek zależy od rozmaitych czynników. Generalnie jednak, pomijając kilka specyficznych sytuacji, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi większości ubezpieczeń, przez co przelicznik brutto na netto  jest nieco mniej korzystny.

Kalkulator wynagrodzeń

Mając wątpliwości, czy dobrze wykonało się przeliczenie zarobków brutto na netto, warto skorzystać z kalkulatora brutto netto do wyliczenie kwot wynagrodzenie: 5000 brutto ile to netto Po uzupełnieniu informacji o rodzaju zatrudnienia i konkretnym typie umowy, użytkownik podaje swoje zarobki wyrażone w kwocie brutto. Następnie kalkulator brutto netto oblicza, jakie będzie realne wynagrodzenie oraz informuje, ile procent zostaje przekazanych na poszczególne składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki podatkowe.