Ile czasu idzie przelew?

ile czasu idzie przelew

Gdy w grę wchodzi wysoki priorytet płatności, duże kwoty i presja czasu, pytanie o godziny księgowania przelewów w poszczególnych bankach mogą zadawać sobie zarówno nadawca, jak i odbiorca przelewu.
Jeśli przelew dotyczy kont w tym samym banku (przelewy wewnętrzne), księgowanie przelewów bankowych odbywa się w czasie rzeczywistym. W procesie nie uczestniczą pośrednicy, jest realizowany szybciej, dlatego ile czasu idzie przelew z banku do banku jest takie istotne przy różnych bankach.

Kiedy operacja ma być wykonana między różnymi bankami (przelewy zewnętrzne), potrzebna jest dłuższa droga przepływu informacji i weryfikacji, w której biorą udział:

  • poszczególne banki nadawcy i odbiorcy
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa
  • Narodowy Bank Polski.
ile czasu idzie przelew

1. Ile idzie przelew z banku do banku?

W takim skomplikowanym i wieloetapowym procesie, ze względu na godziny księgowań w danym banku, zlecenie przelewu o kilka minut za późno w stosunku do harmonogramu księgowań sesji elixir przez NBP, może skutkować niekiedy znacznym opóźnieniem w przekazie. ile idzie przelew z banku do innego banku jest zależne od której godziny został zrobiony przelew. Banki mają sesje elixir w różnych godzinach, przeważnie są to trzy sesje, poranna, popołudniowa i wieczorna. Np. bank BzWBK pierwszą sesje wychodzącą ma o godzinie 8:15, a sesje przychodzącą o 11:00.

2. Przelewy i sesje bankowe

Każdy bank indywidualnie ustala własny harmonogram sesji przelewów wychodzących i przychodzących. Określa on, w jakich godzinach:
wysyła przelewy do innych banków – sesje wychodzące
księguje zlecenia z innych banków – sesje przychodzące

Szybkie ustalenie, kiedy przelew bankowy wyjdzie z konta nadawcy lub kiedy dotrze do odbiorcy, bez tej wiedzy jest mało precyzyjne do ustalenia. Banki w każdym dniu rozrachunkowym wysyłają komunikaty o tym, jakie są do zrealizowania przelewy wychodzące i przelewy przychodzące w sposób usystematyzowany. W ramach 3 sesji rozliczeniowych NBP, zamkniętych w określonych przez KIR blokach czasowych. Są to sesje:

poranna 10.30 – 11.00
popołudniowa 14.30 – 15.00
wieczorna 17.00 – 17.30


Zarówno zlecenie przelewu w oddziale banku, jak też za pośrednictwem bankowości internetowej, obowiązują te same godziny ustalone przez KIR.

3. Sesje elixir w godzinach księgowania

Aby przybliżyć zagadnienie, jakim są sesje elixir, należy zacząć od tego, że realizacja przelewów w polskiej walucie, pomiędzy polskimi bankami odbywa się poprzez elektroniczny system rozliczeń Elixir, kontrolowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Współgra on z harmonogramem rozrachunkowym wydanym przez Narodowy Bank Polski oraz indywidualnymi harmonogramami poszczególnych banków. Podczas sesji rozliczeniowych elixir banki i uczestniczące instytucje rozliczają należności i zobowiązania, jakie zlecono w operacjach Klientów. Odbywa się to po określeniu wysokości należności banków względem siebie, na zasadzie kompensaty, czyli zwrotu różnicy w wysokości przelewanych przez Klientów kwot.
W ramach systemu Elixir sesje rozliczeniowe odbywają się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, cyklicznie według harmonogramu. Ustalone zostały określone godziny księgowań przez NBP, trzykrotnie w ciągu dnia roboczego:

9:30 – 11:00 sesja poranna
13:30 – 15:00 sesja południowa
16:00 – 17:30 sesja popołudniowa.


Mają one kluczowe znaczenie dla momentu, kiedy przelew bankowy dojdzie do odbiorcy, czy będzie to jeszcze tego samego dnia czy w kolejnym dniu roboczym.

godziny księgowania przelewów

4. Kiedy przelew bankowy trafi do odbiorcy?

W zależności od tego, w jakim dniu i w jakich godzinach zleca się przelew oraz jakie banki uczestniczą w przekierowaniu środków, realizacja może nastąpić w tym samym lub dopiero w kolejnym dniu roboczym. W przypadku dni świątecznych i weekendów ten czas jeszcze się wydłuży. Można oczywiście skorzystać z opcji przelewów natychmiastowych (Express Eliksir, Sorbnet, Blue Cash), wiąże się to jednak z limitami kwot i dodatkową opłatą. Również sprawdzenie ile idzie przelew zagraniczny potrafi zaoszczędzić dużo czasu. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów i jednocześnie zadbać, aby środki na czas trafiły do odbiorcy, warto skorzystać z narzędzi ułatwiających oszacowanie, kiedy przelew bankowy zostanie dostarczony z jednego banku do innego. Uwzględniają one godziny sesji wychodzących i przychodzących konkretnych banków oraz harmonogram KIR. Wystarczy wpisać do kalkulatora sesji elixir informacje, takie jak bank nadawcy, bank odbiorcy i godzina zlecenia przelewu.

1 komentarz do “Ile czasu idzie przelew?

  1. Bartek Odpowiedz

    Przy czterodniowym cyklu pracy, pewnie i w piątek wtedy przelewy nie będą dochodziły i trzeba będzie czekać na poranne sesje elixir 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *