Jak sprawdzić NIP w internecie?

Jak sprawdzić po NIP czy firma istnieje

Sprawdź NIP w internecie-to proste
Umożliwiający identyfikację podatników numer NIP, to dziesięciocyfrowy kod obowiązujący na terytorium naszego kraju od 1996 roku. Jest wydawany przez naczelnika urzędu skarbowego zarówno podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom oraz osobom prawnym.

Jeśli interesuje nas zagadnienie jak sprawdzić NIP w internecie, ucieszy fakt, że możemy całkowicie bezpłatnie wyszukać informacje w sieci, dzięki wiarygodnym źródłem informacji, które odpowiednio wymienione będą poniżej.
Dla jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych, będzie to możliwe na stronie rejestru CEIDG- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Prosta w obsłudze, intuicyjna, internetowa wyszukiwarka przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze CEIDG, pozwala sprawdzić NIP, nawet jeśli nie posiadamy kompletnych informacji. Możemy z niej, bowiem skorzystać, mając tylko wybiórcze dane o firmie, np. imię i nazwisko, adres, jak również możemy posłużyć się numerem REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej). To źródło pozwoli upewnić się, że dana firma istnieje, jak długo działa na rynku, czy jest to forma działalności o charakterze sezonowym, czy dotyczą jej kwestie upadłości lub postępowania naprawczego.

jak sprawdzić nip w internecie


W przypadku spółek prawa handlowego (tj. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o. i akcyjna), aby sprawdzić NIP w internecie, należy skorzystać z wyszukiwarki KRS – Krajowy Rejestr Sądowy. Tu także do wyszukiwania oprócz numeru KRS można posłużyć się informacjami, takimi jak nazwa, miejscowość lub REGON. Należy pamiętać o zaznaczeniu okna „przedsiębiorcy” przed rozpoczęciem wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania dają odpowiedź w kwestii sposobu reprezentacji, wysokości kapitału, podziale, przekształceniach, otwarciu likwidacji czy postępowaniu upadłościowym.
Opis ten dotyczy także takich podmiotów z osobowością prawną, jakimi są np. fundacje, stowarzyszenia. Zanim dobrowolnie przekażemy im środki na cele charytatywne warto wcześniej zweryfikować czy działają legalnie.

sprawdzanie nip w internecie

W jaki sposób sprawdzić czy firma istnieje?

Prowadząc interesy i dokonując wszelkich płatności trzeba być ciągle czujnym, warto działać wtedy w myśl zasady ograniczonego zaufania wobec kontrahentów. Nawet jeśli ktoś wzbudził nasze zaufanie, najlepiej sprawdzić po NIP czy firma istnieje, pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy lub towaru. Nie brakuje przecież przykładów, w których fikcyjne firmy wyłudzają pieniądze, wpłacając przelewy bankowe na numery kont nieuczciwych firm. Niestety bardzo trudno jest je później odzyskać, dlatego warto ufać, ale jednocześnie trzeba sprawdzać przed podjęciem współpracy.
Jeśli mamy do czynienia z firmą krajową, poprzez weryfikację numeru NIP w wyszukiwarkach CEIDG lub KRS, w prosty sposób możemy sprawdzić w internecie czy mamy do czynienia z firmą, za którą się podaje się kontrahent.
Weryfikacja wiarygodności partnera biznesowego z innego kraju europejskiego lub spoza terytorium Unii Europejskiej wymaga już innych kroków.
Gdy chcemy sprawdzić NIP firmy, która ma siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, należy skorzystać z europejskiego rejestru VIES (VAT Information Exchange System). Ta stworzona przez Komisję Europejską platforma, pozwala wyszukać podstawowe informacje krajowych administracji podatkowych. Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie NIP-u zagranicznego kontrahenta pochodzącego z Unii Europejskiej, zarejestrowanego jako dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowych. Pomocny jest także portal e-sprawiedliwość dotyczący państw wspólnotowych UE (e-justice.europa.eu).
Gdy poszukujemy informacji czy firma istnieje, wiedząc, że mamy do czynienia z kontrahentem zagranicznym spoza Unii Europejskiej, warto sprawdzić w internecie następujące opcje:

  • system EORI (rejestracja i identyfikacja podmiotów gospodarczych na potrzeby celne)
  • kontakt z polską placówką dyplomatyczną danego kraju, z którego pochodzi owa firma
  • szukanie pomocy poprzez dwustronne izby handlowe.

Na wiarygodność kontrahenta należy zwrócić szczególną uwagę, gdy jego oferta cenowo znacznie odbiega od ofert konkurencji lub oferowany przez niego towar jest niespójny z branżą, w której działa. Dodatkowo sygnałem ostrzegawczym może być sytuacja dotycząca płatności, w której wywierana jest nieuzasadniona presja czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *