Powszechna kasa Oszczędności Bank Polski jest bankiem który został założony w 1919 roku, natomiast od 2004 roku jako spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie. Centrala banku znajduje się w Warszawie, jednak z czasem powstały siedziby w Krakowie, Łodzi, Poznaniu,Katowicach i Lwowie. Od 1920 roku bank funkcjonuje jako instytucja państwowa i posiada osobowość prawną. Oczywiście w czasie wojny kasa była pod zarządem niemieskim, jednak po roku 1945 jej działalność została wznowiona, a w 1950 na jej miejsce powstała Powszechna Kasa Oszczędności. Oferta została wzbogacona w roku 1974 gdyż to właśnie wtedy osoby fizyczne miały możliwość założenia rachunku oszczędniowo-rozliczeniowego.

Obecnie PKO BP Bank jest to największy bank uniwersalny w kraju a w roku 2014 zajął 623 pozycję jeśli chodzi o największe przedsiębiorstwa na świecie wg magazynu Forbes. Bank Polski jest kontrolowany przez Skarb Państwa, który posiada w nim aż 29,43% akcji. Wraz z rozwojem banku powstają kolejne oddziały a obecnie jest ich ponad 1300, w tym 11 regionalnych oraz 32 centra korporacyjne. Bank posiada również ponad 3200 bankomatów oraz ponad 880 agencji.

Sesje elixir przychodzące PKO BP Bank

Przelewy bankowe wychodzące są realizowane w godzinach: 8.00, 11.45, 14.30. Sesje elixir przychodzące: 11.30, 15.10, 17.30.

Bank Sesje elixir wychodzące Sesje przychodzące
PKO BP 09:30 13:30 16:00 10:30 14:30 17:00

Przy obliczaniu kiedy dojdzie przelew z banku do banku należy uwzględnić Sesje Elixir wychodzące z banku nadawcy oraz sesje bankowe przychodzące do banku odbiorcy. Pomiędzy tymi sesjami elixir znajdują się sesje banku NBP, które odbywają się w godzinach księgowania przelewów bankowych: I poranna 9:30 – 11:00; II popołudniowa 13:30 – 15:00; III wieczorna 16:00 – 17:30. Pomiędzy tymi sesjami przelew powinien być zaksięgowany w najbliższej sesji elixir. Cały system z godzinami księgowania przelewów można znaleźć na naszej stronie.