Sam Bank Zachodni S.A powstał w roku 1989 i był jednym z 9 innych banków komercyjnych. Zaledwie dwa lata później przekształcono go na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, natomiast od 1995 roku irlandzka grupa Allied Irish Banks zaczęła od Skarbu Państwa nabywać akcje banku, aż do 1999 roku gdzie nabyła ich większość bo aż 80%. Tym samym w roku 2001 utworzono Bank Zachodni WBK, a AIB objęła aż 70,5 jego udziałów. Rok 2001 był niewątpliwie przełomowym jeśli chodzi o funkcjonowanie i samą działalność banku, gdyż w trym roku również rozpoczęto o brót akcjami na Giełdzie papierów Wartościowych.

Bank Zachodni WBK, jest bankiem uniwersalnym z siedzibą znajdującą się we Wrocławiu ale również w Poznaniu i Warszawie. Pod względem wartości aktywów plasuje się jako 3 bank w Polsce, co jest doskonałym wynikiem. Również na trzecim miejscu znajduje się jeśli chodzi o ilość placówek. Bank Zachodni WBK swoje powstanie zawdzięcza połączeniu się dwóch banków a mianowicie Banku Zachodniego S.A i Wielkopolskiego Banku kredytowego S.A, które nastąpiło w 2001 roku.

To nie koniec zmian, ponieważ już w 2001 BZWBK stał się członkiem hiszpańskiej grupy Santander, natomiast w 2013 połączył się z Kredyt Bankiem. Aktualnie grupę kapitałową Banku Zachodnie WBK tworzą grupy zależne takie jak, między innymi : Giełdokracja sp.z o.o., BZ WBK Nieruchomości S.A, BZ WBK Leasing S.A, czy BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Odpowiednie i płynne funkcjonowanie banku gwarantują jego placówki w postaci sieci oddziałów, które są uzupełniane przez placówki partnerskie prowadzone na zasadzie umów agencyjnych.

Sesje bankowe przychodzące w banku BZ WBK

Bank na chwilę obecną posiada prawie 1400 bankomatów i prawie 190 wpłatomatów w całej Polsce. W roku 2001 powstała Fundacja Banku Zachodniego WBK której celem jest wspieranie i inwestowanie w rozwój talentów i pasji dzieci które z uwagi na trudna sytuacje materialną tego potrzebują. Fundacja jest zaangażowana również w autorskie projekty, projekt edukacyjny, stypendialny, historyczny. Sesje elixir wychodzące odbywają się w godzinach: 8.15, 12.15, 14.45. Godziny księgowania przelewów to czas od 8.00-18.00.

Bank Sesje elixir wychodzące Sesje przychodzące
BZ WBK 08:15 12:15 14:45 11:00 15:00 17:00

Przy obliczaniu kiedy dojdzie przelew z banku do banku należy uwzględnić Sesje Elixir wychodzące z banku nadawcy oraz sesje bankowe przychodzące do banku odbiorcy. Pomiędzy tymi sesjami elixir znajdują się sesje banku NBP, które odbywają się w godzinach księgowania przelewów bankowych: I poranna 9:30 – 11:00; II popołudniowa 13:30 – 15:00; III wieczorna 16:00 – 17:30. Pomiędzy tymi sesjami przelew powinien być zaksięgowany w najbliższej sesji elixir. Cały system z godzinami księgowania przelewów można znaleźć na naszej stronie.