Bank komercyjny, który powstał w roku 1991, a jego siedziba znajduje się w Warszawie. Jego działalność w przeważającej części opiera się na rzecz ochrony środowiska. Bank ten jako jeden z nielicznych na terenie naszego kraju umożliwia zaciągnięcie kredytu preferencyjnego na przedsięwzięcia proekologiczne. To właśnie z nich można sfinansować instalacje gazowe na obiektach użyteczności publicznej, zakup sadzonek roślin na biomasę, czy tez zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego. Oczywiście to tylko niektóre z możliwości, gdyż w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Bardzo wiele osób jest zdecydowana na przykład na ukierunkowanie typu zagospodarowanie odpadami, oszczędności energii czy wody. Za pośrednictwem banku można uzyskać również pomoc z Unii Europejskiej. BOŚ Bank posiada swoje akcje na rynku Giełdy Papierów Wartościowych od 1997 roku.

Sesje elixir przychodzące i wychodzące w banku BOŚ 

System elixir umożliwia zarówno 3 sesje wychodzące jak i 3 sesje przychodzące. I tak sesje wychodzące odbywają się w godzinach 9.30 ( jeśli dyspozycja zostanie złożona do godziny 8.35), kolejna 13.30 ( jeśli dyspozycja zostanie złożona do godziny 12.25), i ostatnia 16.00 (pod warunkiem, że dyspozycja zostanie złożona do godziny 15.00). Jeśli chodzi o sesje bankowe przychodzące to odbywają się one w godzinach: 11.00, 15.00, 17.30. Z roku na rok zmienia się ich podejście do klienta, a tym samym oferty. Dzięki temu coraz bardziej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Bank Sesje elixir wychodzące Sesje przychodzące
BOŚ Bank 09:30 13:30 16:00 11:00 15:00 17:30

Przy obliczaniu kiedy dojdzie przelew z banku do banku należy uwzględnić Sesje Elixir wychodzące z banku nadawcy oraz sesje bankowe przychodzące do banku odbiorcy. Pomiędzy tymi sesjami elixir znajdują się sesje banku NBP, które odbywają się w godzinach księgowania przelewów bankowych: I poranna 9:30 – 11:00; II popołudniowa 13:30 – 15:00; III wieczorna 16:00 – 17:30. Pomiędzy tymi sesjami przelew powinien być zaksięgowany w najbliższej sesji elixir. Cały system z godzinami księgowania przelewów można znaleźć na naszej stronie.