Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, który główną siedzibę posiada w Warszawie. Pod względem wartości aktywów uplasował się na 15 miejscu jeśli chodzi o Polskę. BPS powstał w 2002 roku w połowie marca, jego powstanie to moment połączenia ze sobą aż 6 banków. W chwili obecnej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zrzesza aż 355 banków spółdzielczych, co jest największym zrzeszeniem banków spółdzielczych w naszym kraju. Oczywiście działalność BPS opiera się również na współpracy z innymi bankami jak przykładowo z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie, czy Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy. Ponadto w swojej działalności utworzył sieć ponad 40 placówek które oferują produkty finansowe dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorców, ale również dla klientów korporacyjnych.

Specjalizacją BPS jest obsługa samorządów, handlu, rzemiosła, turystyki, rolnictwa. Za główne zadanie w swojej działalności bank uznał wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego i to właśnie na tym stara się skupiać. Z tego tez powodu bardzo dużą grupę klientów stanowią klienci indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego ale również małe przedsiębiorstwa. Podstawą działalności banku jest nie tylko rozwój ale również powstawanie małej i średniej przedsiębiorczości. Szczególnie ważni dla banku są rolnicy, którzy mają dostęp nie tylko do tradycyjnych ale również do nowoczesnych produktów bankowych, w tym również możliwa jest bankowość elektroniczna ale też międzynarodowe karty Visa i MasterCard.

Sesje elixir przychodzące i wychodzące w banku BPS

Przelewy bankowe realizowane są w następujący sposób: system elixir przewiduje jedną sesję wychodzącą w godzinach 14.30-15.00. Natomiast jeśli chodzi o sesje przychodzące odbywają się one w czasie: do 12.00, do 16.00, do 18.00. Jest to właściwy bank dla małych i średnich przedsiębiorców, ale również dla rolników i klientów detalicznych gdyż to właśnie pod ich potrzeby tworzone są poszczególne oferty.

Bank Sesje elixir wychodzące Sesje przychodzące
BPS 6:30 i 8:30 12:00 14:00 i 15:00 11:00-12:00 15:00-16:00 17:00-18:00

Przy obliczaniu kiedy dojdzie przelew z banku do banku należy uwzględnić Sesje Elixir wychodzące z banku nadawcy oraz sesje bankowe przychodzące do banku odbiorcy. Pomiędzy tymi sesjami elixir znajdują się sesje banku NBP, które odbywają się w godzinach księgowania przelewów bankowych: I poranna 9:30 – 11:00; II popołudniowa 13:30 – 15:00; III wieczorna 16:00 – 17:30. Pomiędzy tymi sesjami przelew powinien być zaksięgowany w najbliższej sesji elixir. Cały system z godzinami księgowania przelewów można znaleźć na naszej stronie.