Prawidłowa nazwa banku to Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas SA, jest bankiem uniwersalnych a jego siedziba znajduje się w Warszawie. Jednym z najważniejszych momentów w historii istnienia banku był rok 1994, ponieważ to właśnie wtedy został on przekształcony w spółkę akcyjną. W tymże roku minister finansów nie tylko nadał statut BGŻ SA ale również powołał rade nadzorczą jak i również pierwszy zarząd. Jeszcze w tym samym roku bank podjął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i również popisano umowę w sprawie warunków oraz trybu jeżeli chodzi o przyznawanie dopłat do oprocentowania kredytów które były udzielane ze środków banku a służyły do realizacji przedsięwzięć gospodarczych powiązanych z rolnictwem i jego rozwojem i gospodarką żywnościową które zostały objęte programem.

Bank BGŻ – Sesje bankowe przychodzące i wychodzące

W roku 1994 Biuro Maklerskie BGŻ jako pierwsze w Polsce uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa jeśli chodzi o obrót papierami wartościowymi. Od 2001 w ofercie banku znajduje się możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej. A od 2011 istnieje możliwość zarządzania kontami oszczędnościowymi. W roku 2015 nastąpiła fuzja, gdyż Bank BGŻ BNP wykupił całościowy pakiet akcji Sygma Bank Polska, a tym samym ogłosił chęć likwidacji marki Sygma Bank.

Sesje elixir w BGŻ odbywają się w 3 porach godzinowych. Jeśli chodzi o sesje bankowe wychodzące to 8.00, 8.00-11.45, 11.45-14.30. Natomiast jeśli chodzi o sesje przychodzące: 11.00-12.00, 14.30-15.00, 17.00-18.00.

Bank Sesje elixir wychodzące Sesje przychodzące
BGŻ do 08:50 do 12:50 do 15:30 do 12:30 do 16:00 do 18:00

Przy obliczaniu kiedy dojdzie przelew z banku do banku należy uwzględnić Sesje Elixir wychodzące z banku nadawcy oraz sesje bankowe przychodzące do banku odbiorcy. Pomiędzy tymi sesjami elixir znajdują się sesje banku NBP, które odbywają się w godzinach księgowania przelewów bankowych: I poranna 9:30 – 11:00; II popołudniowa 13:30 – 15:00; III wieczorna 16:00 – 17:30. Pomiędzy tymi sesjami przelew powinien być zaksięgowany w najbliższej sesji elixir. Cały system z godzinami księgowania przelewów można znaleźć na naszej stronie.